deco-blue Multi Terapico 2ch jm

Slide background
Slide background
Slide background

Opšte Karakteristike

 • Kompaktni dizajn,
 • Dva potpuno nezavisna kanala,
 • Rad sa dva pacijenta istovremeno,
 • Iste ili različite procedure na kanalima A i B,
 • Mikrokontroler prati sve vitalne parametre terapije,
 • Dva nezavisna tajmera,
 • Vidljivo izdvojeni displeji za jačinu struje,
 • DD – DF, CP, LP, RS …
 • Galvanska str.,
 • IFS – četvoropolarne, bipolarne, vektorske str.,
 • H-struje – frekventno modulisane struje,
 • Eksponencijalne str.,
 • Modulisane strujeSp ( tetanizirajući strujni nizovi, burstovi u minutu, izbor oblika impulsa ),
 • Ruske (Kotz-ove) str.,
 • Tens,
 • Jonoforeza 8000Hz,
 • Traebert-ove str.
 • Neofaradske str.
 • Diagnostika -(F, RH, CHR, ACC, i/t…).
 • Za detaljne informacije o proizvodu molimo kliknite na PDF brošuru.

Dokumentacija :

  423 kB