deco-yello O NAMA jm

JENA MEDICAL d.o.o projektuje i proizvodi elektro-medicinske aparate i uređaje počevši od 1997. godine, u našoj zemlji, kao i u inostranstvu. Poslovali smo najpre pod imenom Novel, zatim od 2004-2011. god. kao JENA i od početka 2012. godine kao Jena Medical d.o.o.

Trenutno proizvodimo aparate i uredjaje iz oblasti:

  • Elektroterapije,
  • Laseroterapije,
  • Magnetne terapije,
  • Ultrazvučne terapije,
  • Vakuumske terapije,
  • Kombinovane terapije (Multi Mega).

U planu je razvoj novih multifunkcionalnih uređaja koji će objedinjavati većinu ovih funkcija.
Naša firma poseduje sve domaće dozvole i međunarodne sertifikate za proizvodnju i distribuciju medicinskih aparata i uređaja.

Takođe posedujemo internacionalne sertifikate ISO 13485:2016 i ISO 9001:2015.

JENA MEDICAL d.o.o zadržava pravo da dopuni ili izmeni informacije na sajtu bez prethodne najave. Svako korišćenje ili kopiranje informacija, slika i tekstova, kao i njihovih delova, predhodno zahteva pisanu dozvolu od JENA MEDICAL d.o.o.