Archive

deco-yello strujna terapija jm

560_Tens_J
0

d M Tens J

Transkutana elektro-neuro stimulacija je jedna od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bolova. Njeno delovanje se zasniva na draženju električnim impulsima mieliniziranih vlakana koji zbog svoje nadraženosti u samoj kičmi onemogućavaju prenos bolnih impulsa. Pored toga deluje na produkciju endorfina i enkefalina u kičmi, a oni…

READ MORE
1multi-terapico-2ch_resize
0

d M Multi Terapico 2ch

Opšte Karakteristike Kompaktni dizajn, Dva potpuno nezavisna kanala, Rad sa dva pacijenta istovremeno, Iste ili različite procedure na kanalima A i B, Mikrokontroler prati sve vitalne parametre terapije, Dva nezavisna tajmera, Vidljivo izdvojeni displeji za jačinu struje, DD – DF, CP, LP, RS … Galvanska…

READ MORE
intermedis_v3_resize
0

d M Intermedis Plus

Opšte Karakteristike Aparat za terapiju IF strujama, Mogućnost programiranja sopstvenih terapijskih protokola, Funkcijski tasteri za direktno pozivanje upamćenih protokola, Klasične četvoropolarne IF struje Osnovna frekvencija 4000Hz, Frekvencija modulacije do 200Hz, Tri brzine promene frekvencije, Bipolarne IF struje – frekvencija modulacije od 1 do 100Hz. Ruske…

READ MORE
560_Galvo_okac
0

d M Galvo

Opšte Karakteristike   Galvo je aparat koji generiše galvansku struju koja izaziva lokalnu hiperemiju, tako što deluje motorično na poveććanje nadražljivosti senzibilnih nerava i deluje umirujuće kod parestezije, Elektroliza galvanskom strujom omogućava male operacione zahvate, kao što su epilacija i odstranjivanje mladeža i bradavica, Dva…

READ MORE
ekspogal_copy_resize
0

d M Ekspogal

Opšte Karakteristike   Ekspogal je aparat koji generiše različite oblike strujnih impulsa za elektrostimulaciju i dijagnostiku. Talasni oblik impulsa se može podešavati od pravougaonog (P) preko prelaznog (M) do trougaonog (T), ili koristiti gotovi eksponencijalni signal (E1 i E2). Takođe, moguće je koristiti i pakete…

READ MORE
Expogal
0

d M Ekspogal M

Opšte Karakteristike Ekspogal M je aparat koji generiše četiri oblika struje, i to : galvansku (G), dva oblika eksponencijalnih struja E1 i E2, strujne pakete (burstove) Sp; Aparat omogućava ispitivanje nervnog sistema, kao i terapiju oduzetosti, jonoforezu, elektrolizu itd. Za detaljne informacije o proizvodu molimo…

READ MORE
diadis_v3_resize
0

d M Diadis Plus

OPŠTE KARAKTERISTIKE Aparat za elektroterapiju i elektro stimulaciju, Memorisanje sopstvenih terapijskih protokola, Funkcijski tasteri za direktno pozivanje upamćenih protokola, Mikrokontroler nadgleda sve vitalne parametre toka terapije, DD – DF, CP, LP, RS …, Galvanska str., Eksponencijalne str., Tens, Jonoforeza 8000Hz, Traebert-ove str., Neofaradske str,. Za…

READ MORE