deco-blue Medic Laser jm

Slide background
Slide background

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Unapređeni uređaj za terapiju laserom,
 • Gotovi protokoli prema dijagnozama sa grafičkim prikazom,
 • Veliki grafički ekran za pregled svih vitalnih delova terapijskih procedura (5.7″),
 • Povezivanje više terapijskih procedura u jedan lanac procedura koje se izvršavaju sukcesivno,
 • Kreiranje sopstvenih terapijskih protokola i njihovo pamćenje u memoriji aparata,
 • Impulsni i kontinuirani rad,
 • Frekvencija od 1-10000Hz,
 • Talasna dužina svetlosti 808nm, opcije 785nm, 830nm i 904nm,
 • Snaga diode 200mW, opciono 5mW do 200mW,
 • Zvučni signal svakog džula predate energije,
 • Laserski tuševi sa 3, 4 i 5 dioda standardo, opciono tuševi sa proizvoljnim brojem dioda prema želji korisnika.
 • Za detaljne informacije o proizvodu molimo kliknite na PDF brošuru ispod

Dokumentacija :