deco-blue Magno Multi jm

Opšte Karakteristike

   

 • Aparat za terapiju niskofrekventnim impulsnim magnetnim poljem (PEMF),
 • Dva potpuno nezavisna kanala,
 • Veliki grafički ekran za pregled svih vitalnih delova terapijskih procedura,
 • MAGNO MULTI L: funkcionalno identičan sa MAGNO MULTI aparatom, ali sa redukovanom izlaznom snagom. Koristi se kao zamena za MAGNO MULTI kada se ne radi sa solenoidima, već sa aplikatorima koji koriste manju snagu : prostirke, kičmeni i cervikalni aplikatori, magnetni jastučići itd.
 • Gotovi protokoli prema dijagnozama,
 • Kreiranje sopstvenih terapijskih protokola i njihovo pamćenje u memoriji aparata,
 • Frekvencija do 100Hz,
 • Efektivna Indukcija do 10mT, podesiva u koracima od 0.1mT,
 • Dva nezavisna terapijska tajmera.
 • Za detaljne informacije o proizvodu molimo kliknite na PDF brošuru.

 

Dokumentacija :