Archive

deco-yello kombinovana terapija jm

mega_v40_srb
0

d M Multi Mega V4.0

Opšte karakteristike   Unapređen multifunkcionalni aparat 4u1, Rad sa dva pacijenta u isto vreme, sa različitim aparatima, Uređaj sadrži četiri aparata koji se mogu poručiti kao celina ili kao neka kombinacija ta četiri aparata, a kasnije nadograditi do pune konfiguracije; Veliki visokokontrastni kolor LCD (…

READ MORE
Mega_V20
0

d M Multi Mega

Multifunkcionalni aparat 4u1, za rad sa jednim pacijentom, Uređaj sadrži četiri aparata koji se mogu poručiti kao celina ili kao neka kombinacija ta četiri aparata, a kasnije nadograditi do pune konfiguracije; Kompaktni dizajn   Opšte Karakteristike   Elektroterapija : DD – DF, CP, LP, RS…

READ MORE