560_Mega4_en.
0

d M Multi Mega V4.0

Unapređen multifunkcionalni aparat 4u1, Rad sa dva pacijenta u isto vreme, sa različitim aparatima, Uređaj sadrži četiri aparata koji se mogu poručiti kao celina ili kao neka kombinacija ta četiri aparata, a kasnije nadograditi do pune konfiguracije; Veliki visokokontrastni kolor LCD ( 5,7 “) za dobru vidljivost, Kompaktni dizajn  

READ MORE