deco-blue Sono Multi jm

Slide background
Slide background

Savremeni aparat za terapiju ultrazvukom.
 

Opšte Karakteristike

   

 • Rad u konstantnom (snaga do 2W/cm²) ili impulsnom režimu (snaga do 3W/cm²),
 • Grafički displej,
 • Multifrekventne sonde,
 • Tri veličine sondi: 3 x 1MHz/3MHz,
 • ERA – 11cm², 5cm² ili 1cm²,
 • Sonde su hermetički zatvorene,
 • Ultrazvučna frekvencija : 1 MHz ± 2%, 3 MHz ± 2%,
 • Impulsni rad :od 16Hz do 100Hz,
 • Faktor ispune od 10%-100%,
 • Podešavanje snage : do 2W/cm2 (do 3W/cm2 kod Impulsnog načina rada),
 • Korak promene snage 0.1 W/cm2,
 • Automatska kontrola kontakta sonde,
 • Gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama,
 • Kreiranje sopstvenih protokola koji će biti upamćeni u aparatu,
 • Vreme terapije : Promenljivo 0-99 min.
 • Za detaljne informacije o proizvodu molimo kliknite na PDF brošuru.

 

Dokumentacija :