Archive

deco-yello laseri jm

560_Medic Laser_V30.
0

d M Medic Laser

OPŠTE KARAKTERISTIKE Unapređeni uređaj za terapiju laserom, Gotovi protokoli prema dijagnozama sa grafičkim prikazom, Veliki grafički ekran za pregled svih vitalnih delova terapijskih procedura (5.7″), Povezivanje više terapijskih procedura u jedan lanac procedura koje se izvršavaju sukcesivno, Kreiranje sopstvenih terapijskih protokola i njihovo pamćenje u…

READ MORE