deco-blue Ekspogal M jm

Opšte Karakteristike

  • Ekspogal M je aparat koji generiše četiri oblika struje, i to :
  • galvansku (G),
  • dva oblika eksponencijalnih struja E1 i E2,
  • strujne pakete (burstove) Sp;
  • Aparat omogućava ispitivanje nervnog sistema, kao i terapiju oduzetosti, jonoforezu, elektrolizu itd.
  • Za detaljne informacije o proizvodu molimo kliknite na PDF brošuru.

Dokumentacija :